dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2002 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
  • w 2013 r. odznaczony Brązową Odznaką za zasługi dla sportu, 
  • w 2013 r. odznaczony Złotą Odznaką za zasługi dla rozwoju Karpat Krosno, 
  • w 2018 r. odznaczony Medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
  • w 2018 r. odznaczony Złotą Oznaka Zasłużony dla piłki nożnej na Podkarpaciu.