dr hab. Władysław Chłopicki, prof. KPU – Życiorys naukowy


Przebywał na stypendiach naukowych w USA, gdzie otrzymał stopnie Bachelor of Arts i Master of Arts (Purdue University), jak również w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii. Prace magisterską i doktorską obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie także w 2019 r. Rada Wydziału Filologicznego przyznała mu stopień doktora habilitowanego i stanowisko profesora w Instytucie Filologii Angielskiej UJ.

  • W okresie od 2012 r. do 2016 r. – Dyrektor Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
  • W kadencjach od 2008 r. do 2012 r. oraz od 2016 r. do 2020 r. – Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • W okresie od 2012 r. do 2016 r. – Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. zapewnienia Jakości Kształcenia.