dr hab. Władysław Chłopicki, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2003 r. – Srebrny Krzyż Zasługi RP,
  • w 2014 r. – Srebrny Medal RP za długoletnią służbę,
  • w okresie od 2008 r. do 2020 r. – Nagrody Rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.