dr hab. Władysław Chłopicki, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • W okresie od 2006 r. do 2009 r. członek zarządu International Society for Humor Studies, a w okresie od 2018 r. do 2019 r. przewodniczący tego towarzystwa, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego
  • Przewodniczący Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (od roku 2008),
  • Redaktor naukowy European Journal of Humour Research i Półrocznika Językoznawczego Tertium/Tertium Linguistic Journal oraz członek rad naukowych innych międzynarodowych czasopism,
  • Prowadził wykłady gościnne m.in. w Niemczech, Portugalii, Irlandii Północnej, Estonii, Rumunii i na Tajwanie,
  • Od 2000 r. – współorganizator cyklu ogólnopolskich konferencji „Język trzeciego tysiąclecia”,
  • Współredaktor publikacji z serii „Język a komunikacja”,
  • Współorganizator cyklu konferencji Across Borders oraz Communication Styles, odbywających się co dwa lata w Krośnie.