dr hab. Władysław Chłopicki, prof. PANS

Zakład Filologii Angielskiej


Językoznawca i tłumacz. Jego zainteresowania naukowe obejmują interdyscyplinarne badania nad humorem w kontekście kulturoznawstwa, językoznawstwa kognitywnego, pragmatyki językoznawczej i badania stylów komunikacyjnych. Aktywny członek międzynarodowych zespołów badawczych i redaktor uznanych czasopism naukowych. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia z dziedziny językoznawstwa, komunikacji językowej i międzykulturowej, przekładu, a także zajęcia z praktycznej znajomości  języka angielskiego.