dr hab. Sławomir Drozd, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • w 2003 r. – Instruktor dyscypliny sportu – tenis stołowy,
  • w 2005 r. – Instruktor dyscypliny sportu – żeglarstwo,
  • w 2019 r. – Instruktor zawodowy – narciarstwa alpejskiego – Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, ISIA,
  • w 2017 r. – Instruktor dyscypliny sportu – narciarstwo alpejskie,
  • w 2010 r. – Instruktor rekreacji – survival,
  • w 2016 r. – Instruktor rekreacji ruchowej – Kinezygerontoprofilaktyki,
  • w 2003 r. – Starszy Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • w 2007 r. – Starszy sternik motorowodny.