dr hab. Sławomir Drozd, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


  1. Marian Rzepko, Sławomir Drozd, Patrycja Żegleń, Paweł Król, Wojciech Bajorek, Wojciech Czarny. Tytuł: The Effect of Training Experience on Postural Control in Competitive Wrestlers. Źródło: Journal of Human Kinetics. – 2019, Vol. 70, s. 39-45, bibliogr., streszcz. ang. Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.414. Punktacja MNiSW: 140.000.
  2. Zofia Ignasiak, Teresa Sławińska, Anna Skrzek, Sławomir Kozieł, Sławomir Drozd, Robert Czaja, Artur Płonka, Anna Sebastjan, Tomasz Ignasiak. Tytuł: Comparison of functional physical fitness between migrants and non-migrants in Poland. Źródło: Collegium Antropologicum. – 2018, Vol. 42, iss. 4, s. 249-255, abstr., bibliogr. Punktacja MNiSW: 25.000.
  3. Maciej Brożyna, Łukasz Godek, Maciej Śliż, Monika Drozd, Sławomir Drozd, Marta Niewczas. Tytuł: Budowa somatyczna, sprawność fizyczna i charakterystyka sposobu odżywiania dzieci i młodzieży z powiatu bieszczadzkiego. Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Amelia Aneta Siewiorek, 2017. Punktacja MNiSW: 20.000.
  4. Marian Rzepko, Monika Drozd, Sławomir Drozd, Wojciech Bajorek, Piotr Kunysz. Tytuł: Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób starszych – mieszkańców Rzeszowa. Źródło: Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 4, t. 2, s. 206-219, bibliogr., streszcz. ang., pol., ros. Uwagi: Tyt. ang.: Participation in Tourism and Physical Recreation of Elderly People Rzeszów Inhabitants. Punktacja MNiSW: 12.000.
  5. Sławomir Drozd, Paweł Król, Michał Sarna, Kamil Król, Bartłomiej Piotr Czarnota, Marian Rzepko. Tytuł: Evaluation of the ability to keep the balance in ski training of students of the Rzeszów university. Język publikacji: ENG. Punktacja MNiSW: 3.000.
  6. Marian Rzepko, Sławomir Drozd, Paweł Król, Wojciech Bajorek, Wojciech Czarny, Wiesław Błach, Antonio Francisco Almeida Cardoso. Tytuł: Importance of visualization to postural stability in amateur boxers. Źródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. – 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 195-200, bibliogr., streszcz. ang., pol. Uwagi: Tyt. w j. pol.: Znaczenie wizualizacji w stabilności postawy osób trenujących boks amatorski ; Punktacja MNiSW: 10.000.
  7. Sławomir Drozd. Tytuł: Analiza trafności i rzetelności wybranych testów do oceny sprawności motorycznej z uwzględnieniem budowy somatycznej kobiet i mężczyzn w wieku 16-24 lat. Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. Język publikacji: POL. Punktacja MNiSW: 12.000.
  8. Sławomir Drozd, Maciej Brożyna, Joanna Dudek. Tytuł: Ocena stanu wiedzy studentów z zakresu standardów prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED). Źródło: W :Aktywność przez całe życie : zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą=Aktivita počas celého života : zdravie a zdatnos’ študentov pod kontrolou / red. Zbigniew Barabasz, Emilian Zadarko. Adres wydawniczy: Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 2010. Punktacja MNiSW: 0.92.