dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • od 1977 r. – Nauczyciel akademicki o bogatym doświadczeniu zawodowym; promotor 2 obronionych prac doktorskich z zakresu nauk o zarządzaniu, promotor w 5-ciu otwartych przewodach doktorskich z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie, promotor ponad 400 prac magisterskich, blisko 500 prac dyplomowych (studia podyplomowe i licencjackich). Recenzent wydawniczy 3 prac naukowych w postępowaniu habilitacyjnym, recenzent 18 prac doktorskich.
  • Organizator i współorganizator 15 konferencji, seminariów i warsztatów naukowych dotyczących problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania informacją, zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego,
  • w 2000 r. – Kierownik tematu badawczego Wywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie w ramach grantu Zarządzanie informacją i komunikacją,
  • od 2007 r. – Członek Rady Nadzorczej Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bochni,
  • od 2014 r. – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie.