dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • w 1973 r. – VI Liceum Ogólnokształcące im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu, klasa geograficzno – ekonomiczna,
  • w 1977 r. – Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Praca magisterska: Wpływ sposobu spędzania czasu wolnego na wydajność pracy. Magister ekonomii, kierunek ekonomiczno-społeczny,
  • w 1986 r. – Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Dysertacja doktorska: Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym. Doktor nauk ekonomicznych,
  • w 2001 r. – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Habilitacja w zakresie wywiadu gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
  • Od 2015 r. – Profesor uczelni w Zakładzie Zarządzania.