dr hab. Kazimierz Krupa, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Monografie

Najważniejsze publikacje z podziałem na monografie i artykuły

 1. Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Autorzy: K.W. KRUPA, A. MAZURKIEWICZ, P. PUDŁO. UR Rzeszów, 2012, 561 s., ISBN 978-83-7338-830-7.
 2. Wybrane Akceleratory Kapitału Intelektualnego. UR Rzeszów, 2012, 170 s. ISBN 978-83-7338-810-9.
 3. Knowledge Economy and New Economy Ideas of Digital Era. Copyright © 2011 by European Scientific Institute and University of Luck. BRNO – LUCK – WARSAW 2011, ISBN 978-83-931651-0-0, 357 p.
 4. Ekonomiczne narzędzia gospodarki opartej na technologii cyfrowej. UR Rzeszów, 2009, I tom 322 s, II tom 432 s. ISBN 978-83-7338-461-3.
 5. TBESM nowej ekonomii. BUI „MIKRO-SERVE”. WARSZAWA 2009, ISBN 978-83-61798-08-8, 200 s.
 6. Innowacyjność i innowacje MSP (teoria i praktyka). Autorzy: A. SZYSZKA, K. W. KRUPA. RZESZÓW 2009, 266 s. ISBN 978-83-61798-04-0
 7. Ekonómia novej ekonomiky v procese globalizácie. Autori: V. Bobáková, J. Ďurčová, E. Farkašová, K. Wł. Krupa. VYDAVATEĹSTVO P U. FAKULTA MANAŽMENTU, BRATISLAVA 2008, ISBN 83-8078-0637-01-0, 235 p.
 8. Aspekty nowej ekonomii społeczeństwa globalnego (koncepcje, systemy, metody). CEZHRANIČNÝ VÝSKUMNÝ ÚSTAV. ECONÓMICKÁ FAKULTA. ŽILINA, Słowacja, 2008, ISBN 83-899-99782-717, tom I i II, 467 i 475 s.
 9. Dilemmas New Economy. Methodology, Methods, Tools, Case. TIB, EKONÓMICKA FAKULTA, Koŝice, 2007. ISBN 978-83-923797-2-1, 529 s.
 10. Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzędzia). UR Rzeszów, 2006, ISBN 978-83-7338-189-6, 356 s.
 11. Методи організаційних змін у регулюваннi економічних процесів. University Lviv Lviv, 2005, ISBN 966-613-367-9, 339 s.
 12. Ewolucja procesu zmian organizacyjnych (wybrane poglądy i koncepcje). Łódź, 2002, 101 s.

Artykuły

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – lista filadelfijska

 1. CHOSEN ASPECTS OF ERAS OF NEW ECONOMY AND HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SOLUTIONS. Actual Problems of Economics. Kiev 2012. No 6 (133) pp. 374 – 380. ISSN 1993-6788.
 2. Практичний досвід використання віртуальних організацій. Actual Problems of Economics. Kiev 2012. No 1 (127) pp. 389 – 395. ISSN 1993-6788.
 3. РЕІНЖИНІРИНГ – ГІДНА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ОТОЧЕННЯ. Actual Problems of Economics. Kiev 2011. No 10 (124), pp. 443-446. ISSN 1993-6788.
 4. MOTIVATION FOR DEVELOPING THE KNOWLEDGE ASSESSMENT METHODOLOGY. Actual Problems of Economics. Kiev 2011. No 5 (119), pp. 331-340, ISSN 1993-6788.
 5. NEW DILEMMA – NEW ECONOMY (knowledge exchange programs and new definition Economic Value Added). Actual Problems of Economics. Kiev 2011. No 6 (120), pp. 329-334, ISSN 1993-6788.
 6. BUSINESS PROCESS IN DIGITAL ERA (methodisc&means). Actual Problems of Economics. Kiev 2010. No 11 (113), pp. 286-290, ISSN 1993-6788.
 7. CHAOS THEORY AND MODEL FOR BUSINESS INTELLIGENCE ORGANIZATIONS. Actual Problems of Economics. Kiev 2008. No 12 (90), pp. 267-272, ISSN 1993-6788.

and send Thompson Routers

 1. K. W. Krupa, BUSINESS INTELLIGENCE FAIREST PRACTICES (CHOSEN SOLUTION AND EXAMPLES. In: D. Vimetal, P. Suchanek (ed.) ICT for Competitiveness. Silesian University in Opava, ISBN 978 80 7248 731 8, pp. 168-175, 2012.
 2. K.W. Krupa, P. Skotnyy, CHOSEN INSTRUMENTS OF NEW ECONOMY. In: D. Vimetal, P. Suchanek (ed.) ICT for Competitiveness. Silesian University in Opava, ISBN 978 80 7248 731 8, pp. 227-236, 2012.