dr hab. Kazimierz Krupa, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


Udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych, między innymi realizowanym:

  • przez Lwowską Politechnikę w temacie badawczym 0104U002323 pt. Algorytmy oraz prognozy zasobów w rozwiązywaniu nieliniowych kombinacji zadań ekonomicznych metody optymalnego działania, kierownikiem tego projektu był prof. R. Bazylewicz,
  • pod kierownictwem prof. A. W. Scheera (Uniwersytet Saary) programie badawczym Tempus, JEP 4221,
  • w University of Prešov VEGA Project no. 1/4638/07 pod przewodnictwem prof. L. Sojki,
  • na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Lwowskiego projekcie badawczym pt. Cybernetyka ekonomiczna pod przewodnictwem prof. R. Wowka,
  • Z doc. Ing. Š. Ĉarnickỳm, PhD. z PODNIKOVOHOSPODARSKA FAKULTA z siedzibą w Košiciach realizowałem (2010-2011) grant VEGA Project 1/0350/10 Faktory úsoešnosti zavádzania a využivania Business Intelligence v riadeni podnikov.