dr hab. Emilian Zadarko, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

<- Wróć do opisu głównego