dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Autor monografii (redakcja) – 5, autor lub współautor artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach – około 280. Promotor 5 rozpraw doktorskich.

Najważniejsze publikacje z podziałem na monografie i artykuły.

Z afiliacją PWSZ w Krośnie:

 1. Górka M., Ślusarczyk B., Krochmal-Marczak B. 2019. Quality management and food safety management systems in the polish food industry. EUROPEAN VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT. No 2 (27)/19. Dnipro ISSN 2074-5362 (print) ISSN 2522-9702 (online) DOI 10.32342/2074-5362-2019-2-27.40-48.
 2. Górka M., Ślusarczyk B., Woźniak A., Baran J., Brągiel E. 2019. Selected issues concerning quality management in the company. Нобелівський вісник, Dnipro, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, № 1 (12) 2019, s.14-22.
 3. Górka M., Ślusarczyk B., 2019. Losses and waste in the agri-food chain. 3 rd International Forum on Agri-Food Logistics 4 th National Scientific Conference AGROLOGISTYKA ‘Towards the Sustainability of Logistics in the Agri-Food Supply Chains’ Scientific editorial board by Karol Wajszczuk Magdalena Kozera-Kowalska. S. 99-105. Poznań, Polska.
 4. Dykiel M., Bienia B., Ślusarczyk B., Górka M., Zawisza R. 2019. Traditional and regional products as an element affecting the balanced development of rural areas went through a review procedure and will be Publisher”. The XXVII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Eurointegration Aspirations of Ukraine and Problems of Macroeconomics» 5 December, 2019, Dnipro, Ukraina.
 5. Ślusarczyk B., Górka M., Wojtoń P., Rogowska A., Haczela E., 2019. Innovativeness of the food industry in Poland on the example of the dairy sector. EUROPEAN VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT. No 1 (26)/19. Dnipro Ukraine. 62-74. ISSN 2074-5362 (print),
 6. Ślusarczyk B., Brągiel E., Staniszewska A., Szydło E. 2019. Analysis of active enterprises established in Poland in the years 2012-2016. Central European Review of Economics & Finance, Radom, Vol 30 No 2 (2019), pp. 21-32.
 7. Górka М., Ślusarczyk В., Zywar К., Bielawa B. 2018. Consumer’s attitudes towards organic food. ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION: PROBLEMS, TRENDS, PERSPECTIVES Materials Digest of the 4th International Scientific and practical Internet-Conference. Dnipro Ukraine, pp.54-59.
 8. Brągiel Е., Ślusarczyk В., Zywar К., Bielawa В. Analysis of the development of organic food processing in Poland. Economy in Conditions of Globalization: Problems, Trends, Perspectives. Materials Digest of the 4th International Scientific and practical Internet-Conference. Дніпро, 2018, s. 31-37.
 9. Górka M., Ślusarczyk B. 2018. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. [w:] Krochmal-Marczak B. (pod red). Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia, Krosno.
 10. Ślusarczyk B. Górka M., 2018. Wybrane determinanty konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. [w:] Krochmal-Marczak B. (pod red). Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia, Krosno.
 11. Brągiel E., Ślusarczyk B. Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej. Zeszyt 3, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego. SGGW, Warszawa 2017, Vol.17.(XXXII), No.3. s.29-38.

<- Wróć do opisu głównego