dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


Granty z zaznaczeniem pełnionych funkcji

  • W 2014 r. współautor – Prognozy handlu zagranicznego w województwie podkarpackim, konsultacja naukowa oraz opinia ekspercka „RAPORT KOŃCOWY. Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2010-2013” dla Zachodniopomorskiej Pracowni Badawczej w Szczecinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

<- Wróć do opisu głównego