dr hab. Alicja Witalisz, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • w 2006 r. – Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński,
  • w 2016 r. – Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

<- Wróć do opisu głównego