dr hab. Alicja Witalisz, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane

Profesor uczelni w Zakładzie Filologii Angielskiej KPU w Krośnie i w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z językoznawstwa ogólnego, semantyki, gramatyki opisowej, kontaktu językowego oraz seminaria językoznawczo-kulturowe.