dr hab. Alicja Witalisz, prof. PANS – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Beneficjentka kilku nagród Rektora KPU oraz UP w Krakowie za działalność naukową i dydaktyczną