dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • W 1998 r. na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie obroniła rozprawę doktorską nt. Odbiór poezji dla najmłodszych / formy ekspresji. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Gertruda Skotnicka i prof. zw. dr hab. Józef Zbigniew Białek. Wyniki badań przedstawiła w pracy zwartej pt. Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości wydanej przez Wydawnictwo WSP w Rzeszowie w 1999 r.
  • Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa o specjalności literatura dla dzieci i młodzieży, uzyskała w 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

<- Wróć do opisu głównego