dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Monografie

  • Podstawy pielęgniarstwa, red. D. Zarzycka i B. Ślusarska, T1, i Podstawy pielegniarstwa red. B. Ślusarska, D. Zarzycka, A. Majda WL PZWL, 2017 i Podręcznik diagnoz pielęgniarskich.
  • Przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych. red. wyd. pol. D.Zarzycka, B. Ślusarska. GC Media House, 2011.

Artykuł

  • The essence of nursing care: Polish nurses’ perspectives. [AUT.] DANUTA ZARZYCKA, BARBARA ŚLUSARSKA. J. Adv. Nurs. 2007 vol. 59 nr 4 s. 370-378, bibliogr. poz. 22.

<- Wróć do opisu głównego