dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2018 r. – Nagroda Ministra Zdrowia za autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich pt.: Podstawy pielęgniarstwa. Założenia teoretyczno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. T.1.Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. T.2.; Umiejętności pielęgniarskie. Katalog check-list. Materiały ćwiczeniowe z Podstaw pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2017.

<- Wróć do opisu głównego