dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • w okresie od 2008 r. do 2011 r. – Kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N 404 153834 pt. Dynamika zmian wybranych zasobów zdrowotnych zewnętrznych (wsparcia społecznego, wydarzeń życiowych) i zasobów wewnętrznych (poziom kortyzolu/DHEA, orientacji życiowej) młodzieży akademickiej miasta Lublina a poziom lęku i depresji.

<- Wróć do opisu głównego