dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • w 1972 r. – Liceum Ekonomiczne w Lipinach, woj. mazowieckie,
  • w 1977 r. – Wydział Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w zakresie eksploatacja maszyn rolniczych i leśnych,
  • w 1986 r. – Doktorat w dyscyplinie inżynieria rolnicza na temat: Odporność bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia w okresie zbioru w zależności od nawożenia mineralnego,
  • w 2002 r. – Rozprawa habilitacyjna w dyscyplinie inżynieria rolnicza na temat: Wpływ wybranych czynników na budowę anatomiczną i odporność bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia,
  • w 1979 r. -Studia Podyplomowe Doskonalenia Pedagogicznego dla Młodych Nauczycieli – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
  • w 2007 r. – Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością w Przemyśle Spożywczym – UR Kraków,
  • w 2007 r. – Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Polski Rejestr Statków,
  • w 2009 r. – Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi” – UR Kraków,
  • w 2013 r. – EPAK , narzędzie optymalizacji jakości edukacji i sterowania ścieżką kariery zawodowej, Politechnika Krakowska.