dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Jest autorką i współautorką: 11 monografii w tym 1 skrypt, ponad 150 publikacji naukowych, redaktorem naukowym 5 monografii.

Wybrane monografie

 1. Krzysztofik B. (2009) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka. Monografia pod red. Marka Łabaja: „Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza”. V rozdział: Produkt turystyczny – zwyczaje i obrzędy ludowe rejonu Podbabiogórza., s. 63-92.
 2. Krzysztofik B, Wrona P. (2014). Właściwości fizyczne i technologiczne materiałów roślinnych. AGROFIZYKA – procesy, właściwości, metody – Redakcja: Jan Gliński, Józef Horabik, Jerzy Lipiec, Cezary Sławiński.
 3. Krzysztofik B, Wrona P . (2014). Wpływ fizycznych właściwości materiałów roślinnych na ograniczanie ich strat ilościowych i jakościowych. AGROFIZYKA – procesy, właściwości, metody – Redakcja: Jan Gliński, Józef Horabik, Jerzy Lipiec, Cezary Sławiński.
 4. Witrowa-Rajchert D. Krzysztofik B, Wrona P. (2014). Fizyczne metody oceny jakości surowców roślinnych i produktów żywnościowych. AGROFIZYKA – procesy, właściwości, metody – Redakcja: Jan Gliński, Józef Horabik, Jerzy Lipiec, Cezary Sławiński.
 5. Krzysztofik B., Dróżdż T., Sobol Z., Nawara P., Wrona P. (2015).Metody zabezpieczania i utrwalania surowców oraz produktów żywnościowych – studium przypadku. Monografia Kraków POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII ROLNICZEJ. ISBN 978-83-64377-14-3.
 6. Krzysztofik B. (2016). Bezpieczeństwo żywności i systemy kontroli jakości. Skrypt dla studentów. Wyd. KWSPZ.
 7. Krzysztofik B. (2016). Opakowanie jako źródło informacji o produkcie spożywczym, monografia.
 8. Krzysztofik B. i in. Система безопасности пищевой продукции на основе принципов НАССР. Часть I. Система безопасности продуктов животноводства на основе принципов НАССР. Monografia ISBN 978-83-64377-01-3, ss. 224.

Wybrane publikacje

 1. Krzysztofik B., Łapczyńska-Kordon B.: Analiza energochłonności wybranych produktów piekarskich. Inżynieria Rolnicza, Nr 1 (99), s. 209-215, Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2008.
 2. Łapczyńska-Kordon B., Krzysztofik B.: Wpływ metod i parametrów suszenia na zmiany barwy suszy owocowo-warzywnych. Inżynieria Rolnicza, Nr 1 (99), s. 251-257, Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2008.
 3. Krzysztofik B., Łapczyńska-Kordon B.: Wpływ sposobów i czasu przechowywania na cechy sensoryczne jabłek. Inżynieria Rolnicza, Nr 2 (100), s. 121-128, Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2008.
 4. Łapczyńska-Kordon B., Krzysztofik B.: Wpływ sposobów i czasu przechowywania na wybrane właściwości fizyczne jabłek. Inżynieria Rolnicza, Nr 2 (100), s. 179-185, Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2008.
 5. Krzysztofik B. Acta Technologica Agriculturae. Storage capacity of edible varieties of potato sets. Nitra 2011, vol. 13, nr 3, s. 15-19.
 6. Krzysztofik B. 2009. Analiza zgodności z dyrektywami UE wymagań stawianych gospodarstwom produkującym mleko. Inżynieria Rolnicza 5/114.
 7. Krzysztofik B. Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza. V rozdział: Produkt turystyczny – zwyczaje i obrzędy ludowe rejonu Podbabiogórza. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka. Monografia pod red. Marka Łabaja: 2009, s. 63-92.
 8. Krzysztofik B. Jakość i bezpieczeństwo żywności, systemy zarządzania i kontroli, rozdz. w monografii. Inżynieria rolnicza w dobie innowacyjnej gospodarki, Kraków 2012.
 9. Wrona P. Krzysztofik B. Przydatność technologiczna mąk. Piekarstwo nr 3/2012.
 10. Wrona P. Krzysztofik B. Wartość przemiałowa i technologiczna pszenicy. Piekarstwo nr 2/2012.
 11. Krzysztofik B. (2012). Parametry jakościowe ziemniaka oferowanego do przetwórstwa spożywczego – biuletyn IHAR, nr 266.
 12. Krzysztofik B., Sułkowski K. 2013. Zmiany składu chemicznego bulw ziemniaka podczas przechowywania i ich wpływ na wybrane właściwości chipsów. Z. 4(147) T.1 S. 161-169.
 13. Krzysztofik B. i in. (2017). Solutions to pollution problems of oil. Agricultural Engineering, Vol 21 No. 2. ISBN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999;
 14. Krzysztofik B. i in.(2017). Oбоснование требовании к лараметрам радиометрических приемников дла дистанционной диагностики состаяния животных. ISBN 978-617-692-435-7. Zbirnik naukowych prac, Ukraina.
 15. Krzysztofik B. (2018). Oddziaływanie wysokich ciśnień na jakość i trwałość dań gotowych i produktów mięsnych.
 16. Łapczyńska-Kordon B., Krzysztofik B. (2018). Quality of dried cauliflower according to the methods and drying parameters. BIO Web of Conferences.
 17. Krzysztofik b. (2018).Ocena wiedzy konsumentów na temat żywności genetycznie modyfikowanej i jej znakowania – problemy Higieny i Epidemiologii.
 18. Krzysztofik B., Krochmal-Marczak B. (2019). Kasza jako wartościowy produkt żywieniowy – Przemysł Spożywczy.