dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


Odznaczona:

  • w 2002 r. -Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • w 2005 r. – Medalem 100-Lecia ZNP,
  • w 2008 r. – Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
  • Złotą odznaką LOP,
  • w 2013 r. – Medalem złotym za długoletnią służbę,
  • w 2013 r. – Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.