dr hab. Paweł Marzec, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • 2003 r. – uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych,
  • 2008 r. – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.