dr hab. Paweł Marzec, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


 • MARZEC P., Vaskivska K. (red. nauk.), Europa w okresie przemian, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2016.
 • Rákoš J. MARZEC P., Ferenecovš G. (Zostavovatelia), Problematyka zadlžovania štátu a domácnosti, Verbum – vydavateľstvo Katolickej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2014.
  Depo W. ks. bp, Leszczyński M. ks. bp, Guz T. ks., MARZEC P., Veritatem in Caritate.
 • Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
  MARZEC P. (red.) Servire veritati księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Guz T., MARZEC P., Chorożyj G., Smowżenko T., (red.), Etyka a ekonomia, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Wydawnictwo Polihymnia, Tomaszów Lubelski – Lublin 2010.
  MARZEC P., Nikołajew J. (red.), Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, Studium wybranych problemów, Wydawnictwo Polihymnia, Tomaszów Lubelski-Lublin 2009.
 • Guz T., Kłosiński K. A., MARZEC P. (red.), Człowiek, granice państw, gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
  Sowińska E., Szczurko E., Guz T., MARZEC P. (red.), Dziecko. Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Guz T., Kłosiński K.A., MARZEC P. (red. nauk.), Polska, Europa, świat, korporacje transnarodowe, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin-Tomaszów Lubelski 2007.
 • Guz T., MARZEC P., Petro M., Pribula M. (red. nauk), Europa, gospodarka, media, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin-Tomaszów Lubelski 2007.
 • Guz T., MARZEC P., Michalski Z., (red.), Polska wieś w Unii Europejskiej, Tomaszów Lubelski – Lublin 2007.
 • MARZEC P., Wybrane problemy ekonomiczne w sektorze non – profit. Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin – Tomaszów Lubelski 2007.
 • MARZEC P., Regiony w procesie globalizacji gospodarki światowej, Wydawnictwo POLIHYMNIA 2007, Lublin – Tomaszów Lubelski 2007.
  Guz T., Kłosiński K. A., MARZEC P. (red. nauk.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2006.
 • Marzec D., MARZEC P. (red. nauk.), Marketing wyzwaniem dla współczesnej biblioteki, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2006.
 • Marzec D., MARZEC P. (red. nauk.), Biblioteka, współczesność, marketing. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2006.
 • Guz T., MARZEC P., Michalski Z., (red.), Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Tomaszów Lubelski – Sandomierz 2006.
 • MARZEC P., God’s Word and Economy, w: Szczurko E., Guz T. Seidl H., Logos Et Musica, Peter Lang 2012.
 • MARZEC P., Krawczyk G., Research and development activity in Poland and its place in knowledge management, w: Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business, Košice 2015.
 • MARZEC P., Krawczyk G., Higher Educatin in Poland, w: Socialne posolstvo Jana Pavla II. Pre dnesny svet. Ruzomberok 2015.
 • MARZEC P., Krawczyk G., Financial results of business entities from 2007 to 2015 in Poland, Marketing Management,w: Trade, Financial and Social Aspects of Business, Košice 2016.
 • MARZEC P., Współpraca transgraniczna Polski z Ukrainą i Słowacją, w: Marzec P., Vaskivska K. (red. nauk.), Europa w okresie przemian, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2016.