dr hab. Paweł Marzec, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


Zajęcia dydaktyczne prowadziłem na uczelniach wyższych w kraju i za granicą. Wielokrotnie kierowałem i uczestniczyłem w projektach krajowych i międzynarodowych, które owocowały konferencjami i publikacjami naukowymi. Zorganizowałem kilkanaście konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosiłem kilkadziesiąt referatów na spotkaniach naukowych, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jestem autorem i współredaktorem kilkunastu monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz innych (sprawozdania, recenzje).
Pełniłem funkcję kierownika katedry, kuratora katedry, dyrektora Instytutu. Byłem Prodziekanem i Dziekanem Wydziału iczłonkiem senatu Katolickiegio Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Brałem udział jako ekspert w Narodowym Programie Forsight Polska 2020 – Panel Bezpieczeństwo Ekonomiczne Państwa.