dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  • Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu skarbowowsci i podatków, finansów i rachunkowości,
  • Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskał na podstawie uchwały Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Profesor uczelni.