dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje

Artykuły

 1. Furman Ł., Analiza rozwoju lokalnego w powiatach województwa podkarpackiego w świetle wpływów podatkowych w latach 2005 – 2009, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica nr 70, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 61-69, ISSN 2081-0644.
 2. Furman Ł., Ryzyko działalności przedsiębiorstw w świetle wybranych rozwiązań funkcjonującego modelu fiskalnego w Polsce, Zarządzanie i Finanse, Jurnal of Management and Finance, rok 11, nr 4, część 3, Uniwersytet Gdański 2013, s. 127 – 137, ISSN 2084-5189.
 3. Furman Ł., Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski, Jurnal of Management and Finance, rok 12, nr 3, część 2, Uniwersytet Gdański 2014, ISSN 2084-5189, s.75-94.
 4. Furman Ł., Ocena funkcjonowania podatków samorządowych w Polsce w latach 2011-2014, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica, nr 321/80/3/2015, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2015, ISSN 2081-0644, s. 37-46.
 5. Furman Ł., Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, Zarządzanie i Finanse, Jurnal of Management and Finance, vol 13, No 3/1/2015, Uniwersytet Gdański 2015, s. 197-207, ISSN 2084-5189.
 6. Furman Ł., Finansowe instrumenty pochodne jako narzędzie optymalizacji podatkowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Aktywa finansowe, nr 445/2016, ISSN: 2392-0041, s. 37-47.
 7. Furman Ł., Kierunki modyfikacji istniejących rozwiązań w systemie poboru podatków, Przegląd Prawno – Ekonomiczny, nr 36 (3/2016), ISSN 1898-2166, s. 250-268.
 8. Furman Ł., Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego, Europa Regionum, Tom XXVI/2016, ISSN 1428-278X, s. 35-47.
 9. Furman Ł., Furman W., Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011 – 2015 na terenie województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 3/2016, ISSN 1506-2635, s. 13-35.
 10. Furman Ł., Podatek od aktywów instytucji finansowych: zagrożenia czy korzyści, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1/2017, ISSN 1506-2635, s. 73-82.
 11. Furman Ł., Assessment of economic activity in Poland in the light of selected tax revenues, Proceedings of the international Scientific Conference Economic Science for Rural Development, 8-10.05.2019, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Economics and Social Development, ISSN 2255-9930 on line, s. 264 -271.
 12. Furman Ł., Preferences in Local Taxes in Poland, Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020, vol. 10, University of Hradec Králové, Hradec Králové 2020, Czech Republic,  s. 169-175.

Monografie

 1. Furman Ł., Chmielak A., Karpowicz J., Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz preferencje podatkowe w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Suwałki 2017, ss. 149, ISBN 978-83-9492-19-4-1,
 2. Furman Ł., Efektywny system poboru podatków, Wydawnictwo CeDeWu Warszawa 2019, ISBN 978-83-8102-187-6, ss.301.