dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w roku akademickim 2016/2017, 2017/2018 dwukrotna nagroda  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie za efektywne kierowanie pracą Studenckiego Koła Naukowego „Finanse”.