dr hab. Leszek Preisner, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2004 r. – Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, 2004;
  • w 2009 r. – Odznaka honorowa Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznana przez Ministra Środowiska RP, 
  • w 2006 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez MEN, 
  • w 2015 r. – In Appreciation for Outstanding Service of the 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Halkidiki, Greece, 
  • w 2014 r. – In Appreciation for Service as a Chair of Pedagogical Committee of the International Society of the Business Education, Helsinki, Finland, 
  • w 2013 r. – In Appreciation for Outstanding Support of the 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Prague, Czech Republic, 
  • w 2012 r. – In Appreciation for Outstanding Support of the 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Krakow, Poland.