dr hab. Leszek Preisner, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


Członek i pełniący funkcje w organizacjach krajowych, międzynarodowych i światowych:

 • Multinational Finance Society – MFS,
  2014-2018,
 • Executive Secretary and Treasurer of the MFS; 2013-2014,
 • President of the MFS; 2012-2013,
 • President-elect of MFS; 2011-2012,
 • Member of the MFS Board of Directors,
 • Vice President of Meetings 2011-2012,
 • MFS Conference Program Chair; 2011-2012,
 • Chairman of the MFS Local Organizing Committee of Conference in Krakow, Poland,
 • European Association of Environmental and Resource Economists – EAERE, Milan, Italy, członek od 1998 r.,
 • Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski –prezes w kadencjach: 1998-2004, 2004-2006, 2010-2014, 2014-2018 r.,
 • International Society for Business Education – SIEC-ISBE since 2001 member and 2014-2020,
 • President of the SIEC-ISBE – Polish Chapter; 2011-2014,
 • Member of the SIEC-ISBE Executive Committee; 2011-2014, chair of the SIEC-ISBE Pedagogical Committee; 2009-2011, vice chair of the SIEC-ISBE Pedagogical Committee,
 • 2001-2012, president of the SIEC-ISBE – Polish Chapter.