dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU – Życiorys naukowy


Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie to Wydział Polonistyki) ukończył wyższe studia polonistyczne o profilu językoznawczym i podjął pracę jako asystent. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy pt. „Partykuły gwarowe (na przykładzie gwar orawskich)”. Habilitację uzyskał w 2010 r., jako doświadczony nauczyciel akademicki, na podstawie dorobku naukowego i opublikowanej rozprawy „Grzeczność językowa wsi. Cz. I. System adresatywny”. Od 2018 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJ. Z Krosnem i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie a obecnie – Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie związany naukowo od lat 90. ubiegłego wieku. M.in. od 2004 r. do 2012 r. funkcja Dyrektora Instytutu Humanistycznego; jako profesor uczelni od 2016 r. do 2018 r. był Kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Komunikacji Międzykulturowej. Pod jego opieką pozostaje 5 przewodów doktorskich (wypromował 3 doktorów); wypromował blisko 100 magistrów i 70 licencjatów.


<- Wróć do opisu głównego