dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Blisko 100 publikacji naukowych. Z najważniejszych:

  • K. Sikora (współaut.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996 (i 5 innych opracowań leksykograficznych);
  • K. Sikora, Grzeczność językowa wsi. Cz. I, System adresatywny, Kraków 2010.
  • K. Sikora (współaut.) Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, pod red. D. Ochmann i R. Przybylskiej, Libron, Kraków 2017, s. 364. [ISBN 978-83-65705-60-0].
  • „Z panem i kmieciem po świecie” – o tradycji i współczesności w zwracaniu się do drugich, „LingVaria” VI, 2011, nr 2 (12), s. 79-88. (8 pkt);
  • (współautor: Kozioł W., Wojtowicz H., Wajs W.): A System for Visualization of the Polish Sign Language Gestures. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, ed. George A. Tsihrintzis, Maria Virvou, Toyohide Watanabe, Lakhmi C. Jain, Robert J. Howlett, vol. 254, p. 70-79, ISBN 978-1-61499-261-5 (print) | 978-1-61499-262-2 (online), 2013;
  • „Gbury, dziwki, patole, zwyrole i ćwoki”: o szczególnej karierze quasi-gwarowych ekspresywizmów w polszczyźnie, „Język Polski” XCVI, 2016, nr. 3, s. 58-67. ISSN 0021-6941.;
  • Status wulgarności i potoczności w dzisiejszym dyskursie publicznym i internetowym, [w:] Kultura komunikacji Językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, Poznańskie spotkania językoznawcze t. 32, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2016, s. 105-116.;
  • Kazimierz Sikora, „Żydy” i „Psy” w stadionowym języku nienawiści, „LingVaria” R XIV (2019), nr 1 (27), s. 79–89. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.05 wg punktacji MNiSW (40 pkt).

<- Wróć do opisu głównego