dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


Profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Humanistycznego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Wieloletni nauczyciel akademicki, doświadczmy wykładowca i wychowawca kadr naukowych. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie od powstania. Od roku akademickiego 2003/2004 do 2012/2013 Dyrektor Instytutu Humanistycznego. Od 2016/2017 do 2018 r. Kierownik Zakładu Komunikacji Międzykulturowej. Członek kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych; staże naukowe na Łotwie i na Słowacji. Opiekun diamentowego grantu mgr Aleksandry Skórzak i kilku grantów projektu „Ojczysty-dodaj do ulubionych”. Recenzent w 9 przewodach doktorskich i postępowaniach naukowych. Promotor 3 doktoratów.


<- Wróć do opisu głównego