dr hab. Katarzyna Paradowska, prof. KPU – Życiorys naukowy


W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia dla I i II roku Zielarstwa z przedmiotów:

  1. Chemia ogólna i organiczna (ćwiczenia laboratoryjne + wykład).
  2. Metody badań i analiza jakościowa surowców zielarskich (ćwiczenia laboratoryjne).
  3. Zafałszowania i zanieczyszczenia surowców zielarskich (ćwiczenia laboratoryjne).
  4. Praktyka laboratoryjna.