dr hab. Katarzyna Paradowska, prof. KPU

Zakład Zielarstwa


Główny temat zainteresowań to zastosowanie technik Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (zarówno w roztworze jak w ciele stałym) oraz modelowania molekularnego w badaniu struktury nowo syntetyzowanych związków chemicznych o potencjalnym działaniu leczniczym oraz związków izolowanych z surowców roślinnych, szczególnie tych wykazujących aktywność biologiczną. Zajmuje się także badaniem składu i właściwości antyoksydacyjnych produktów farmaceutycznych i żywnościowych, w szczególności: żywności funkcjonalnej i suplementów diety, ekstraktów roślinnych, kosmetyków i ich składników.Telefon: 13 43 755 80
E-mail: katarzyna.paradowska@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika