dr hab. Jan Bazan, prof. KPU – Życiorys naukowy


 • w 1990 r. – Tytuł magistra informatyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,

   

 • w 1999 r. – Stopień doktora o specjalności w zakresie informatyki: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski,

   

 • w 2010 r. – Stopień doktora habilitowanego o specjalności w zakresie informatyki, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk,

   

 • Adiunkt na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,

   

 • Adiunkt na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, Uniwersytet Rzeszowski,

   

 • Adiunkt naukowy na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,

   

 • Profesor nadzwyczajny Zakładu Informatyki Instytutu Politechnicznego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,

   

 • Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.