dr hab. Jan Bazan, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagroda za najlepszą pracę aplikacyjną na międzynarodowej konferencji International Joint Conference on Rough Sets (IJCRS 2017), 3-7 July 2017, Olsztyn, Poland. Sylwia Buregwa-Czuma, Jan G. Bazan, Stanislawa Bazan-Socha, Wojciech Rząsa, Łukasz Dydo, Andrzej Skowron: Resolving the Conflicts Between Cuts in a Decision Tree with Verifying Cuts. In Proceedings of IJCRS 2017.
  • W 2020 i 2021 roku dr hab. Jan Bazan znalazł się wśród 2% badaczy najbardziej rozpoznawalnych na świecie w swojej dyscyplinie naukowej (wg. zestawienia opracowanego przez Stanford University, wydawnictwo Elsevier oraz firmę SciTech Strategies i opublikowanego na łamach PLOS Biology).