dr hab. Jan Bazan, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


Sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska:

  • W okresie od 2004 r. do 2019 r. – Praca na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

     

  • Od października 2019 r. – Dyrektor Instytutu Informatyki, w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

     

  • W latach 2001-2022 zatrudnienie w kilku firmach informatycznych zajmujących się eksploracja danych w charakterze eksperta i programisty.