dr hab. Jan Bazan, prof. PANS

Zakład Informatyki


Jan Bazan, doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, specjalizuje się metodach eksploracji danych, ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku matematyka, doktoryzował się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, habilitował się w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorem lub współautorem blisko 70 recenzowanych publikacji naukowych. Był także członkiem komitetu programowego ponad 10 międzynarodowych konferencji. Brał udział w 10 projektach badawczych (zarówno w roli wykonawcy, jak i kierownika) uzyskanych na podstawie konkursu i finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską.