dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Autor lub współautor 6 książek, w tym 2 wydane w USA (jedna w renomowanym wydawnictwie CRC Press Lewis Publisher) oraz 132 publikacji naukowych, cytowanych ponad 170 razy, w tym w Amerykańskim Normie dot. oznaczania jakości wody i ścieków (Standard Methods for Water and Wastewater Examination). Wspólautor 3 patentów. Lista ważniejszych publikacji w ostatnim czasie jest poniżej.


Ważniejsze książki

 1. Wojcik W.: „ Interakcja metali ciężkich ze środowiskiem mokradłowym – teoria i praktyka inżynierii ekologicznej” Wydawnictwo PWSZ im.S.Pigonia, Krosno. 2014. ISBN 978-83-64457-05-0. 251 pages.
 2. Wojcik W., H.T.Odum, and Ł.Szilder: “Ołów i cynk w srodowisku i rola mokradel w ich usuwaniu” Wydawnictwo Naukowe AGH. 2004. 138 pages. ISBN: 83-89388-64-2. Kiążka recenzowana. Odum H.T., 3. W.Wójcik et al.: „Heavy Metals in the Environment. Using Wetland for Their Removal”. CRC Press, Lewis Publishers. 2000, pp 326. ISBN: 1-56670-401-4. (książka znajduje sie w bibliiotekach wszystkich czołowych uczelni na świecie).
 3. Wójcik W.: „Ekologiczne następstwa odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających metale ciężkie do ekosystemu mokradłowego rzeki Białej”, Wydawnictwo Naukowe AGH Kraków, No 63, 1997. ISSN: 0867-6631. 112 pages. Monografia recenzowana.
 4. Wójcik W.: „Kumulacja wybranych metali ciężkich przez środowisko mokradłowe na przykładzie rozlewiska rzeki Białej”. Seria Monografii, Wydawnictwo Naukowe AGH. No 22, 1995, 139 pages. ISSN: 0867-6631. Monografia recednzowana.
 5. Bosch G., Still P., Tucker J., Wójcik W.: „Integrated Solid Waste Management”, Skrypt, Uniwersity of Florida, USA. 1994. pp 116. Skrypt wydany w dwu językach.
 6. Plauche B., Wójcik W.: „A Ground Water Manual for Small Communities”. CRWR , The University of Texas at Austin, USA, 1983. pp 245

Ważniejsze artykuły

 1. Gajewska M.,Skrzypiec K.,Mucha Z., Wójcik W., Kaczmarczyk A., Bugajski P.: „Kinetics of pollutants removal in vertical and horizontal flow constructed wetlands in temperate climate”. Science of the Total Environment, 718, 2020.
 2. Mucha Z, W.Wojcik, M. Polus. ” Brief review of operation of anaerobic wastewater treatment with membrane bioreactors”Ecological Engineering Journal ISSN 2267-1242, 2019, Vol. 86, pp 1-6 MuchaZ.
 3. W.Wójcik, K.Jóżwiakowski, M. Gawłowska: “Long-term operation of Kickuth-type constructed wetland applied to municipal wastewater treatment in temeperate climate”. Environmental Technology. Vol. 39, 9/ 2018.
 4. Jóźwiakowski K., M. Gajewska, P.Bugajski, Z.Mucha, W.Wójcik, A.Jucherski, M.Natawny. „Reliability of pollutions removal processes during long term operation of one-stage constructed wetland”. Separation and Purification Technology. Vol. 187, June 2017, pp 60-66.
 5. Trojanowicz K., W.Wójcik: “Carbonaceous Materials in Petrochemical Wastewater Before and After Treatment in Aerated Submerged Fixed-Bed Biofilm Reactor “. Chemical and Process Engineering. ISSN: 1061-4303. No 3, 2016. vol. 37 , pp 373-382.
 6. Mucha Z., A. Generowicz , W.Wójcik, K. Jóźwiakowski, S. Baran, J. Bielińska: “Application of Multi-Criterial Analysis of Sludge from Small Wastewater Treatment Plants in Rural Areas.” Environmental Protection Engineering. 4/2016. ISSN 0324-8828.
 7. Jozwiakowski K., M. Gajewska, P.Bugajski, Z.Mucha, W.Wojcik, A.Jucherski, M.Natawny. „Reliability of pollutions removal processes during long term operation of one-stage constructed wetland”. Peer reviewed Poster presented at the Intrn.Water Ass. Specialist Conf. on Wetland Systems for Water Pollution Control, 4-9 Sept. 2016. Gdansk, Poland. Published in the Proceedings.
 8. Mucha Z., A. Generowicz , W.Wójcik, K. Jóźwiakowski, S. Baran, J. Bielińska: “Application of Multi-Criterial Analysis of Sludge from Small Wastewater Treatment Plants in Rural Areas.” Environmental Protection Engineering. 4/2016. ISSN 0324-8828.

<- Wróć do opisu głównego