dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


Z ważniejszych doświadczeń zawodowych należy wymienić 18 lat pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej, 17 lat w Politechnice Krakowskiej, 1,5 roku w University of Texas – USA, 2 lata w Swarthmore College USA, 1 rok na University of Florida-USA. Ponadto pracował jako Senior Staff Engineer w Water and Wastewater Utility City of Austin, Texas-USA.

Kierował lub uczestniczył w wielu grantach zagranicznych i krajowych. Z ważniejszych należy wymienić kierowanie 2 grantami naukowymi zleconymi z USA, udział jako espert w jednym grancie europejskim, kierowanie czteroletnim grantem zleconym przez KBN.

Jest stałym recenzentem w 5 liczących się zagranicznych czasopismach naukowych oraz wielu krajowych. Współorganizował oraz był członkiem Scientific Committee Kongresu dotyczącego Zrównoważonego Rozwoju w Amsterdamie. Członek Sigma Xi Scientific Research Society, USA, AEE, USA, International Network of Engineers and Scientists (Council Member 1997- 2000), Berlin, Germany, International Water Res. Assoc., USA, (Członek Publication Committee 1991 – 1993).


<- Wróć do opisu głównego