prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – Życiorys naukowy


  • w 2002 r. – Magister inżynier, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza w Krakowie,
  • w 2007 r. – Doktor inżynier, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza w Krakowie,
  • w 2014 r. – Studia podyplomowe dwusemestralne – „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazowniczych”. Studia realizowane przez Politechnikę Wrocławską,
  • w 2011 r. – Studia podyplomowe – „Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych – studia podyplomowe dla pracowników nauki” w ramach projektu Nr POKl.04.02.00-00-028/09-00.,
  • w 2010 r. – Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi” realizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu,
  • w 2010 r. – Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przed-miotów zawodowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.