prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – Doświadczenie pozauczelniane


  • od 2018 r. – Ekspert w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • od 2017 r. – Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
  • od 2017 r. – Członek Zrzeszenia Hydrologów Polskich,
  • od 2017 r. – Członek Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, Oddziału PAN w Krakowie,
  • od 2016 r. – Członek Zarządu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
  • od 2016 r. – Został w wykazie kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
  • od 2016 r. – Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Geodezji,
  • w okresie od 2010 r. do 2019 r. – Kierował 9 projektami badawczymi lub badaniami zamawianymi. Uzyskany patent – numer zgłoszenia patentowego P.413973/228618/2017-11-07. Ponadto 9 zgłoszeń patentowych oraz 2 wzorów użytkowych.