prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • 5 nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • 6 Nagród Rektora PWSZ w Krośnie,
  • W 2011 r. – Wyróżnienie Fundacji „Pro Scientia et Vita” za prace badawcze: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie wymiarowania i konstruowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków” – Polska Akademia Nauk,
  • w 2010 r. – Laureat Stypendium Aliny i Jana Wagów.