prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – Najważniejsze publikacje


Ważniejsze publikacje naukowe

 1. Wąsik E., Chmielowski K.: Ammonia and indicator bacteria removal from domestic sewage in a vertical flow filter filled with plastic material, w: Ecological Engineering, vol. 106, nr Part A, 2017, ss. 378-384, DOI:10.1016/j.ecoleng.2017.05.015.
 2. Szeląg B., Chmielowski K., Dacewicz E.: Simulation of a storm overflow with probabilistic and hydrodynamic models, w: Urban Water Journal, vol. 15, nr 7, 2018, ss. 662-670 , DOI:10.1080/1573062X.2018.1536759.
 3. Nowak A., Mazur R., Panek E., Dacewicz E., Chmielowski K. Treatment efficiency of fish processing wastewater in different types of biological reactors. Physic and Chemistry of the Earth. 2018. DOI: 10.1016/j.pce.2018.09.007.
 4. Wałęga A., Chmielowski K., Młyński D.: Influence of the Hybrid Sewage Treatment Plant’s Exploitation on Its Operation Effectiveness in Rural Areas, w: Sustainability, MDPI, nr 10(8), 2018, ss. 1-17, DOI:10.3390/su10082689.
 5. Chmielowski K., Bedla D., Dacewicz E., Jurik L. The effect of parametric uncertainty of selected classification models and simulations of wastewater quality indicators on prediction of the sludge volume index. w: Polish Journal of Environmental Studies, Institute of Scientific Information in Philadelphia , vol. , nr , 2019.
 6. Wąsik E., Chmielowski K. Effectiveness of indicator bacteria removal in vertical flow filters filled with natural materials, Environment Protection Engineering, 2/2019 (DOI: 10.5277/epe190206.).
 7. Chmielowski K., Czekański K., Leśniańska A. The use of data mining methods for prediction of sludge and filamentous microorganisms sedimentation. w: Polish Journal of Environmental Studies, Institute of Scientific Information in Philadelphia , vol. 28, nr 5, 2019, ss. 1-9. DOI: 10.15244/pjoes/94050.
 8. Wałęga A., Chmielowski K., Młyński D. Nitrogen and Phosphorus Removal from Sewage in Biofilter – Activated Sludge Combined Systems. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 28, No. 3 (2019), 1-9.
 9. Chmielowski K., Mazur R., Nowak A., Bedla D., Mazurkiewicz J., Spychała M. The efficiency of nutrients removal from household wastewater in nonwovens bioreactors. w: Polish Journal of Environmental Studies, Institute of Scientific Information in Philadelphia, vol. 28, nr 4, 2019, ss. 1-10. DOI: 10.15244/pjoes/90624.
 10. Szeląg B., Studziński J., Chmielowski K., Leśnianska A., Rojek I. Prognozowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni za pomocą sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem liniowej analizy dyskryminacyjnej. Ochrona Środowiska, 2018. Vol. 40, nr 4 s. 9-14.
 11. Chmielowski K., Dacewicz E., Mazur R. Zastosowanie odpadów z tworzyw sztucznych w biofiltrach do oczyszczania ścieków bytowych, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., vol. 97, nr 9, 2018, ss. 1456-1459, DOI:10.15199/62.2018.9.4.
 12. Wąsik E., Chmielowski K., Studziński J., Szeląg B.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zawartości azotu ogólnego w odpływie z oczyszczalni ścieków, w: Ochrona Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski, vol. 40, nr 1, 2018, ss. 29-33.
 13. Wąsik E., Chmielowski K., Cupak A., Kaczor G.: Stability Monitoring of the Nitrification Process: Multivariate Statistical Analysis, w: Polish Journal of Environmental Studies, Institute of Scientific Information in Philadelphia , vol. 27, nr 5, 2018, ss. 1-11, DOI:10.15244/pjoes/77958.
 14. Operacz A., Wąsik E., Hajduga M., Chmielowski K.: Therapeutic water in the Poprad Valley- the Newest Development in the Polish Outer Carpathians, w: Polish Journal of Environmental Studies, Institute of Scientific Information in Philadelphia , vol. 27, nr 3, 2018, ss. 1207-1217, DOI: 10.15244/pjoes/76036.
 15. Wąsik E., Bugajski P., Chmielowski K., Nowak A., Mazur R.: Crystallization of struvite and hydroxyapatite during removal of biogenic compounds on the filter bed, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA – N O T Sp. z o.o., vol. 96, nr 8, 2017, ss. 1739-1743, DOI:10.15199/62.2017.8.27.