dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. KPU- Życiorys naukowy


  • Liceum Ogólnokształcące w Bieczu,
  • w 1972 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Praca magisterska. Mgr inż. Elektryk w zakresie automatyki i telemechaniki,
  • w 1982 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki. Dwusemestralne studium podyplomowe: Zastosowania techniki mikrokomputerowej w sterowaniu,
  • w 1994 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Praca doktorska: Analiza i ocena obrazów dźwiękowych w procesach wibroakustycznych. Doktor inżynier wibroakustyk,
  • Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Praca habilitacyjna: Metody kognitywnej kategoryzacji w zastosowaniu do analizy i klasyfikacji wybranych przypadków mowy patologicznej. Doktor habilitowany inżynier. Dyscyplina: mechanika, specjalność: inżynieria dźwięku, wibroakustyka.

W 1972 r. rozpoczął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), jako pracownik naukowo – techniczny. Od 1994 r. został zatrudniony na etacie adiunkta w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki. W okresie od 2000 r. do 2010 r. był Kierownikiem Laboratorium Wibroakustyki (laboratorium akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące AP 022).

Od 1 stycznia 2014 r. zatrudniony na stanowisku profesora, nadzwyczajnego AGH, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów; Przetwarzanie sygnałów diagnostycznych, Elektrotechnika i elektronika, Automatyka, Napęd Elektryczny, Sieci Neuronowe, Metody akustyczne w biologii i medycynie, Wspomaganie słuchu i mowy, Diagnostyka akustyczna.

Od 1 października 2001 r. zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (jako drugie miejsce zatrudnienia), gdzie prowadzi zajęcia (w., ćw., lab.) z Elektrotechniki, Automatyki, Maszyn Elektrycznych, a od 1 stycznia 2013 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.


<- Wróć do opisu głównego