dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. KPU

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Od lat zajmuje problemami analizy i oceny sygnałów diagnostycznych ze szczególnym zastosowaniem tych metod w sterowaniu, diagnostyce technicznej i medycznej, wykorzystując profesjonalne techniki przetwarzania sygnałów, bazujące na metodach sztucznej inteligencji w szczególności techniki sztucznych sieci neuronowych. Opracował oryginalną metodę akustycznej analizy sygnału mowy patologicznej stosowaną w systemach diagnostyki i terapii medycznej do oceny głosu i przyczyn jego deformacji. Bierze czynny udział w pracach naukowo badawczych związanych z przemysłem (ok. 80 prac) badawczych z zakresu modelowania procesów i analizy sygnałów oraz ocen i prognoz oddziaływania wibroakustycznego obiektów na środowisko.Telefon: 13 43 755 70
E-mail: wieslaw.wszolek@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika