dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • w 1973 r. – Technikum Energetyczne w Krakowie, specjalność elektroenergetyka,
  • w 1978 r. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki, Inżynier elektryk o specjalności automatyzacja i elektryfikacja kopalń,
  • w 1995 r. – Doktorat w Akademii Górniczo-Hutniczej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w zakresie „Źródła i sposoby redukcji hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia”,
  • w 2014 r. – Habilitacja w Akademii Górniczo-Hutniczej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Modelowanie zjawisk wibroakustycznych w systemach przesyłowych najwyższych napięć,
  • w 2016 r. – Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • w 2016 r. – Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Od 1978 r. praca w AGH w Katedrze Mechanik i Wibroakustyki, gdzie od początku zdobywa doświadczenie w zakresie technik pomiarowych i przetwarzania sygnałów akustycznych i drganiowych. Od 2008 r. prowadzi przedmiot miernictwo wibroakustyczne, w ramach którego wdrażane są najnowsze techniki pomiarowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w automatycznej ekstrakcji cech dystynktywnych sygnałów pomiarowych, w tym sygnałów impulsowych oraz z zawartością składowych tonalnych. Modelowanie zjawisk wibroakustycznych.

Ponadto prowadzi m.in. przedmioty Automatyka i robotyka, Elektrotechnika oraz Napędy i sterowanie. Od 1978 r. zatrudniony w AGH, obecnie na stanowisku profesora uczelni, a od 2012 r. również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na stanowisku profesora uczelni.


<- Wróć do opisu głównego